Kerstpakket aanvragen

DIT JAAR VINDT U OP DEZE WEBSITE GEEN LINK MEER WAARMEE U EEN KERSTPAKKET KUNT AANVRAGEN.
Uitnodiging!

Iedere inwoner van de gemeente Boxtel die van een laag inkomen rond
moet komen, krijgt dit jaar een uitnodiging om zich aan te melden voor
een kerstpakket van Vincentius Boxtel.
In die uitnodiging vindt u een link waarmee u zich online aan kunt melden.
Alleen huishoudens die een uitnodiging krijgen, kunnen zichzelf
aanmelden voor een kerstpakket van Vincentius Boxtel.

De brief met de uitnodiging wordt in de week van 13 november door de
gemeente verstuurd. Dus houdt uw brievenbus in de gaten.
Bewaar deze brief!!
Bij afgifte van het pakket willen wij deze graag zien!

Is online aanmelden lastig voor u?

U kunt zich ook in de winkel van Vincentius aanmelden op zaterdag 18 of
25 november van 10.00 tot 17.00 uur.
Breng uw ID en de
uitnodigingsbrief mee
en wij melden u aan op de computer.

Geen brief ontvangen?

Heeft u geen uitnodigingsbrief ontvangen, en denkt u wel in aanmerking
te komen voor een kerstpakket? Neem dan contact op met uw hulpverlener van bijvoorbeeld Contour de Twern of de gemeente. Zij kunnen voor u een kerstpakket aanvragen.

Hulpverlener?

Bent u een hulpverlener en wilt u een cliënt die in de gemeente Boxtel
woont aanmelden en heeft u nog geen link ontvangen? Stuur dan een mail
met uw gegevens naar
Hulpverlening@vincentiusboxtel.nl
dan sturen wij u
de link.

Voedselbank?

Huishoudens die lid zijn van de Voedselbank hoeven zich niet aan
te melden. Zij ontvangen het kerstpakket dan via de Voedselbank.

Uw Kerstpakket wordt gebracht.

Ook nieuw is, dat uw kerstpakket bij u thuis wordt gebracht door onze
vrijwilligers.
Na de controle van alle aanmeldingen begin december ontvangt u een
bevestigingsmail. Daarin leest u wanneer het pakket gebracht zal worden.