Missie van Vincentius

Mensen die in financiële nood verkeren en niet (meteen) terecht kunnen bij reguliere voorzieningen, kunnen een beroep doen op de Vincentiusvereniging voor individuele hulp. Ongeacht oorzaak of achtergrond van de problemen.​
De werkgroep Hulpverlening zoekt samen met de betrokkenen naar oplossingen en biedt zo nodig materiele ondersteuning. We helpen met aandacht en persoonlijke gesprekken en begeleiden mensen naar de hulpinstanties. Indien een cliënt geen aanspraak kan maken op reguliere voorzieningen dan kan Vincentius ondersteuning bieden, onder andere in de vorm van tweedehands goederen uit onze kringloopwinkel, een tegemoetkoming of lening voor noodzakelijke artikelen of aankopen, uitstaande rekeningen of schoolkosten of bijvoorbeeld een week in ons vakantiechalet.

Als u denkt in aanmerking te komen voor hulp dan kunt u een beroep op ons doen via telefoonnummer 06 – 106 108 06 of door onderstaande contactformulier in te vullen. Een medewerk(st)er van de werkgroep Hulpverlening bespreekt met u uw situatie en overlegt met de werkgroep hoe wij u kunnen helpen. Uiteraard is discretie gegarandeerd en geschiedt alles strikt persoonlijk.

Ook professionele hulpverleners kunnen Vincentius benaderen voor hulp aan een van hun cliënten. Stuurt u een bericht met de hulpvraag en een korte omschrijving van de problematiek, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

“Een vriendelijk woord hoeft niet veel tijd te kosten, maar de echo duurt eindeloos” – Moeder Therese