ANBI Informatie

Hieronder kunt u onze ANBI-informatie vinden.

Naam: Vincentiusvereniging Boxtel

Fiscaal nummer: 8059.48.557

Contactgegevens:

Wilhelminastraat 9

5281 GP Boxtel

Tel.: 06-10610806

E-mail:vincentiusboxtel@gmail.com

Website: www.vincentiusboxtel.nl

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: Mevr. H.A.M. Schimmel- van Oorschot

Vice-voorzitter: M.J.J. van den Berg

Penningmeester: R.C. Hulskes

Bestuurslid:  B.F. Verbruggen

Bestuurslid:   Mevr. A.C. van der Leeuw

Bestuurslid:  Mevr. H.T.H.J. Dercksen-Verdonk

ANBI PUBLICATIE FORMULIER 2021 (Bijlage)
BELEIDSPLAN VINCENTIUSVERENIGING BOXTEL (Bijlage)
ACTIVITEITENVERSLAG VINCENTIUSVERENIGING 2021 (Bijlage)
JAARVERSLAG VINCENTIUSVERENIGING BOXTEL 2022 (Bijlage)
ANBI PUBLICATIE FORMULIER 2022 (Bijlage)