ANBI Informatie

Hieronder kunt u onze ANBI-informatie vinden.
Naam
Vincentiusvereniging Boxtel

Fiscaal nummer
8059.48.557

Contactgegevens
Wilhelminastraat 9
5281 GP Boxtel
Tel.: 06-10610806
E-mail: vincentiusboxtel@gmail.com
Website: www.vincentiusboxtel.nl

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: A.C.M.J. van der Sloot
Bestuurslid: G.A.A. Benda-Verburgt
Bestuurslid: R.C. Hulskes
Bestuurslid: B.F. Verbruggen

Beleidsplan
Zie bijlage 1

Beloningsbeleid
Vincentiusvereniging Boxtel is een vrijwilligersorganisatie zonder betaalde medewerkers. Er is derhalve daarom ook geen beloningsbeleid Ten behoeve van Vincentiusvereniging Boxtel door vrijwilligers gemaakte onkosten worden vergoed. In incidentele gevallen kan een vrijwilligersvergoeding worden uitbetaald.

Doelstelling
De Vincentiusvereniging Boxtel is een vrijwilligersorganisatie op het gebied van maatschappelijke dienstverlening. De leden bekommeren zich om iedereen in nood, ongeacht oorzaak, achtergrond of geloof. Enerzijds zetten zij zich persoonlijk in voor de individuele medemens. Anderzijds worden projecten voor specifieke groepen en doelen gerealiseerd.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
U kunt contact opnemen voor het jaarverslag.

Financiële verantwoording
De jaarrekening 2018 is in mei 2019, na controle door de kascommissie, in de algemene ledenvergadering goedgekeurd en vastgesteld. Door de Corona-crisis loopt de jaarrekening 2019 en de vaststelling ervan waarschijnlijk vertraging op.