ANBI Informatie

Hieronder kunt u onze ANBI-informatie vinden.
Naam
Vincentiusvereniging Boxtel

Fiscaal nummer
8059.48.557

Contactgegevens
Wilhelminastraat 9
5281 GP Boxtel
Tel.: 06-10610806
E-mail: vincentiusboxtel@gmail.com
Website: www.vincentiusboxtel.nl

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: A.C.M.J. van der Sloot
Bestuurslid: G.A.A. Benda-Verburgt
Bestuurslid: R.C. Hulskes
Bestuurslid: B.F. Verbruggen

Beleidsplan
Zie bijlage 1

Beloningsbeleid
Vincentiusvereniging Boxtel is een vrijwilligersorganisatie zonder betaalde medewerkers. Er is derhalve daarom ook geen beloningsbeleid Ten behoeve van Vincentiusvereniging Boxtel door vrijwilligers gemaakte onkosten worden vergoed. In incidentele gevallen kan een vrijwilligersvergoeding worden uitbetaald.

Doelstelling
De Vincentiusvereniging Boxtel is een vrijwilligersorganisatie op het gebied van maatschappelijke dienstverlening. De leden bekommeren zich om iedereen in nood, ongeacht oorzaak, achtergrond of geloof. Enerzijds zetten zij zich persoonlijk in voor de individuele medemens. Anderzijds worden projecten voor specifieke groepen en doelen gerealiseerd.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Voor een verslag van de uitgeoefende activiteiten verwijzen wij U naar het op onze website onder het kopje nieuws opgenomen jaarverslag 2017.

Financiële verantwoording
De jaarrekening 2017 is in mei 2018, na controle door een kascommissie, door de algemene ledenvergadering goedgekeurd en vastgesteld.