Doneren

Bent u begaan met het welzijn van anderen en wilt u ons steunen bij onze werkzaamheden? Dan doet u ons een groot plezier met een donatie op onze rekening. In deze tijd van Corona, nu de winkel lang gesloten moet zijn, vormen donaties een belangrijke aanvulling op ons hulpbudget. Wij kunnen met uw bijdragen anderen helpen en zullen dat, mede namens u, graag doen. Ook in dit moeilijke jaar.
Rekeningnummer Vincentiusvereniging Boxtel:
NL18 RABO 0128 7223 20

Vincentiusvereniging Boxtel is erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Daarmee zijn uw giften aan Vincentiusvereniging Boxtel fiscaal aftrekbaar. Als u ze voor 5 jaar vastlegt betaalt de belasting 40%. Uw gift fiscaal voordelig voor 5 jaar laten vastleggen? Mail naar vincentiusboxtel@gmail.com en wij nemen contact met u op. Dank u!

Vincentiusvereniging Boxtel is een vrijwilligersorganisatie zonder betaalde medewerkers. Er is dus ook geen beloningsbeleid.